Monday, 3 February 2014

AlasanPayah.
Itu alasan.
Dan aku tahu.

Berubah.
Itu tujuan.
Dan aku buntu.

Bagaimana?
Itu soalan.
Dan aku cuba, menjawabnya.

Tuntunlah hati,
Ya Rabb!
T.T

CL.

No comments:

Post a Comment